Lokacija

Luka Tkon nalazi se na otoku Pašmanu u Zadarskoj županiji i pod upravom je Županijske lučke uprave Zadar.

Zahvat se nalazi u katastarskoj općini Tkon.

Na dijelu zahvata nalazi se postojeći neuređeni nasuti plato koji ima ulogu lukobrana i štiti luku od utjecaja valova iz smjera zapada i sjeverozapada i dio mjesne plaže.

Luka Tkon smještena je u samom centru mjesta Tkon, na sjeveroistočnoj obali otoka Pašmana, središnji dio Jadrana, blizina Kornatskog arhipelaga.

Geo - lokacija: 43°55,8' N, 15'25,8' E

Nalazi se na sjeveroistočnoj strani otoka Pašmana nasuprot grada Biograda na moru s kojim ga dijeli Pašmanski kanal

Kao takva, ova luka ima velike predispozicije za brzi rast i razvoj u veliko turističko županijsko središte.

Sadašnji akvatorij luke Tkon nedostatan je za sve aktivnosti koje je Općina Tkon predvidjela u svojoj gospodarskoj budućnosti vezanih za potrebe rastućeg broja mještana, ali i turista koji dolaze u sve većem broju.

Uz to, postojeća luka ne pruža zaštitu brodicama u svim vremenskim uvjetima, a duljina obalne linije ne može zadovoljiti broj vezova potreban za mještane i turiste.

Iako je postojeća luka zaštićena s istoka i sjeveroistoka glavnim lukobranom, a sa sjeverozapada djelomično kamenim nabačajem, to nije dostatno za sadašnje, ni za buduće potrebe šireg područja.

Planiranim zahvatom će se proširiti postojeća luka rekonstrukcijom postojećih i izgradnjom novih lukobrana te uređenjem nove plaže.

Time će se dobiti niz lučkih bazena različitog sadržaja (ribarska luka, luka nautičkog turizma, športska luka, te prostor za šport i rekreaciju).

Takvim zahvatom zadovoljit će se ekonomski, prostorno - planski i zaštitarski interesi mještana, turista, lokalne uprave i šire javnosti.

Lokacija zahvata obuhvaća obalno područje naselja Tkon, od uvale Vruljice do rta Studenac i morsko područje uz tu obalu.

Dužina postojeće obale s gatovima u postojećoj luci je 2.197 m.

Kopneni dio planiranog zahvata je površne 2,7 ha, a morski dio je površine 16,9 ha.

Unutar obuhvata zahvata nalazi se pješčana plaža, postojeća mjesna luka, trajektna luka, nogometno igralište, tržnica, betonirana plaža, stalni i povremeni ugostiteljski objekt.