O nama

Županijska lučka uprava Zadar osnovana je 22. rujna, 1998. godine radi boljeg gospodarenja i unapređenja morskih luka i morskih djelatnosti kao i upravljanja, održavanja i korištenja luka županijskog i lokalnog značaja na prostoru Zadarske županije.


Djelatnosti Županijske lučke uprave Zadar su:

  1. brine o gradnji, održavanju, upravljanju zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
  2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,
  3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja ( lučke podgradnje i nadgradnje),
  4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa tehničko - tehnološkog jedinstva, sigurnost plovidbe i lučkog prometa,
  5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,
  6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavlja gospodarsku djelatnost na lučkom području,
  7. drugi poslovi uređeni Zakonom.