O projektu

Naziv projekta

Izgradnja trajektne luke Tkon

Kratki opis projekta

Projektom se dograđuje postojeća luka od županijskog značaja u mjestu Tkon (otok Pašman) što će povoljno utjecati na dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočkim zajednicama. Na temelju opcija i potražnje, Studija izvodljivosti je dokazala da je ova investicija društveno i ekonomski najisplativija. Cjelogodišnja trajektna linija Biograd – Tkon deveta je po broju prevezenih putnika i jedanaesta po broju prevezenih vozila u trajektnom prometu u RH. Ukoliko se uspoređuje sa ostalim lukama od županijskog značaja Zadarske županije, luka Tkon druga je po ostvarenom prijevozu putnika i vozila u 2016. godini. Tehničko rješenje projekta osigurava zadovoljavanje svih kriterija sigurnosti i zaštite, odnosno odgovarajući broj, vrstu i kvalitetu vezova, dubinu mora, potrebne površine i kvalitetu sidrišta, manevarski prostor, kapacitet prihvata putnika i tereta te prihvatni kapacitet za otpad i ostatke tereta s plovila što je u potpunosti u skladu s Uredbom o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke kako bi se omogućila sigurna plovidba i Pravilnikom o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Osnovni cilj navedenog projekta je poboljšanje organizacije usluge pomorskog prijevoza tijekom cijele godine kako bi se otočkom stanovništvu osigurala dostupnost svakodnevnih aktivnosti, te kako bi se u vrijeme vršnih opterećenja smanjilo gužve, čekanja i zastoje što će u konačnici pridonijeti smanjenju opterećenja postojećih lučkih kapaciteta a poboljšati prometnu povezanost otoka kao preduvjet gospodarskog i društvenog razvoja otoka. Vlasnik, ujedno i upravitelj infrastrukture, je Županijska lučka uprava Zadar.

Ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU

Ukupna vrijednost projekta - 32.591.045,60 kn; iznos koji sufinancira EU – 27.702.388,76 kn

Razdoblje provedbe projekta

Od 01.05.2017. do 31.12.2021.

Kontakt osoba za više informacija

Branka Batur
E-pošta: branka.batur@cpa-zadar.hr

Trajektno pristanište Tkon

Trajektno pristanište je luka otvorena za javni promet, a sastoji se od gata s 2 veza, ukrcajno-iskrcajnog prostora i ukrcajnog čekališta.

Predviđena je za prihvat trajekata do dubine od 50 m.

Gat je širine 6,0 m i dubine 54,0 m. Dubina uz gat je 4,0 m, što zadovoljava za predviđeni najveći gaz trajekta od 2,60 m.

Svaki vez ima standardnu betonsku rampu za pristajanje trajekata.

Visinska kota gata, kao i konstrukcija bočno od gata je +1,50 m.

Konstrukcija gata su obodni predgotovljeni armiranobetonski zidovi, te opći kameni nasip unutar njih.

Površina gata će se popločiti kamenom, a moguća su i jeftinija rješenja betonskim opločnjacima s kamenim obrubom i slično.

Gat će biti opremljen bitvama za privez trajekata, te lučkim svjetlom u skladu sa zahtjevom pomorskih vlasti.


Plato pristaništa I športske lučice

Plato trajektnog pristaništa je asfaltirana površina koja omogućuje ukrcaj i iskrcaj vozila.

S obje bočne strane formirane su manje športske lučice.

Lukobrani lučica su predviđeni kao polupropusne montažne armiranobetonske konstrukcije s ekranom za smanjenje visine valova.

Gornja ploha lukobrana je na koti +1,50 m. Površina lukobrana mote biti popločena ili betonska.

Obalni zidovi lučica završavaju na koti +1,30 m i predviđeni su kao montažne armiranobetonske konstrukcije na uređenoj podlozi, s općim kamenim nasipom iza njih.

U sjevernoj lučici predviđeno je privezivanje 7 plovila kojima odgovara parkirno mjesto veličine 18,0 x 4,50 m, a u južnoj privezivanje 5 većih plovila s parkirnim mjestima veličine 30,0 x 11,0 m.

U južnoj lučici je predviđeno i postavljanje montažnog armiranobetonskog ili plutajućeg gata dužine 30,0 m uz zadnje parkirno mjesto.

Za predviđena plovila postavit će se oprema za privezivanje i sidrenje.

Južni lukobran će biti opremljen lučkim svjetlom u skladu sa zahtjevom pomorskih vlasti.


Podmorski propust

U korijenu platoa pristaništa, na mjestu gdje je zahvat uži, izgradio bi se podmorski propust za cirkulaciju mora između vanjskog i unutarnjeg akvatorija.

Kota uređene površine na mjestu propusta je +1,30 m, a kota uređenog dna je -2,0 m.

Predviđa se izgradnja armiranobetonske ili prednapete betonske konstrukcije ukupne dužine 28,0 m sa srednjim osloncem.

Konstrukcija upornjaka i srednjeg oslonca su montažni armiranobetonski elementi postavljeni na uređeno dno.

Na sjevernoj strani propusta su pješačka i zelena površina.


Plato ukrcajnog čekališta, parkiralište I kupalište

Plato ukrcajnog čekališta je asfaltirana površina uređena za 3 prometna traka u čekanju za trajekt, 1- om trakom za vozila za hitne slučajeve (vatrogasna vozila, policija, vozila hitne pomoći) i 1-im iskrcajnim trakom za izlaz s trajekta.

Uz trajektne rampe je na prikladnom mjestu predviđeno stajalište za 2 autobusa.

Javno parkiralište za osobna vozila je u funkciji trajektnog pristaništa i kupališta.

Parkiralište ima i 4 parkirna mjesta za invalide.

Osnovne visinske kote parkirališta i ukrcajnog čekališta su između +1,20 i +1,30 m.

Niži dio površine prema sjevernoj strani u funkciji je kupališta i šetnice.

Osnovna visinska kota tog dijela zahvata je +0,70 m.

Površina je dijelom pješčana, a dijelom betonska ili obložena betonskim opločnjacima.

Obalni zid i zid na denivelaciji su betonski, masivni, na uređenoj podlozi.

Površine parkirališta i kupališta spojene su rampom za invalide i stepenicama.

Na prikladnim mjestima predviđena je sadnja mediteranskih stabala, crnike ili slično.

Obalni zid će s vanjske strane biti zaštićen od podlokavanja grubljim kamenom, a na 3 mjesta predvidena je izgradnja kamenih konstrukcija - pera, koja služe za smanjivanje dužobalnog transporta pijeska.