Novost Povijest

Nastavak radova na izgradnji luke Tkon

Postavljene su utvrde na 3 gata, izvršeno je njihovo betoniranje, postavljeno je projektirano opterećenje za praćenje slijeganja. 

Nakon toga su ugrađene protuvalne pregrade i trenutno se montiraju rasponski nosači na gatove nakon čega se radi monolitizacija gatova.

 

Obalni zid  (sjeverozapad)  je završen u duljini cca 100 m, a također i parapetni zid parkirališta u duljini cca 70 m.

 

U pogonu za proizvodnju predgotovljenih elemenata proizvedeni su svi elementi za izradu propusta, a od previđenih 28 završeno je 24 prednapregnuta nosača za izradu propusta. 

Paralelno sa svim ovim radovima izvode se i svi potrebni zemljani radovi: iskopi, nasipanja, planiranja i sl.