Novost Povijest

Stanje radova - lipanj 2020

Obalni zid je završen u potpunosti, kao i parapetni zid.

 

Svi iskopi i nasipanja na dijelu propusta za cirkulaciju mora su završeni, postavljeni su predgotovljeni elementi "B" i  "I" te se kreće s ugradnjom prednapetih nosača. 

Također su završena sva predviđena nasipanja oko ovih elemenata.

 

Gotovi su radovi na izradi kamenih konstrukcija-pera, dva bliža obali dužine svaki 14 m koja služe za smanjivanje dužobalnog transporta pijeska.

 

U pogonu za proizvodnju predgotovljenih elemenata proizvedeni su svi elementi predviđeni projektom.