Novost Povijest

Stanje radova na dan 11.03.2021.

Završeni su u potpunosti jugoistočni lukobran, sjeverozapadni lukobran i gat u jugoistočnoj lučici, obalni zid sjeverozapadne i jugoistočne lučice kao i parapetni zid parkirališta.

Završen je i podmorski propust za cirkulaciju mora s ugrađenim dilatacijama.

Na svim ovim dijelovima projekta je ugrađen i predviđeni kamen ili betonski opločnjaci.

Dio postojećeg obalnog zida je srušen i napravljen novi i završena sanacija istog predviđena dodatnim rješenjem.

Završena su sva tri zaštitna pera, predviđena za zaštitu i formiranje plaže.

 

Plato za ukrcaj iza propusta je završen u potpunosti i asfaltiran, te postavljeni opločnjaci i završene šetnice.

 

Na prometnim površinama i parkiralištu izvedeni su radovi na izradi kanala instalacija i polaganje istih, postava linijskih rešetki i ugrađena su sva tri separatora.

Trenutno se radi na izradi kanala odvodnje oborinskih voda. Izrađeni su svi temelji rasvjete i dopremljeni stupovi.

Radi se na nasipanju materijala na ovim površinama do kote tamponskog sloja za asfalt.

 

Na ovim površinama nakon postavljenih instalacija ostaje za napraviti: tamponiranje, asfaltiranje površina, postava opločnjaka, uređenje zelenih površina.

 

Nakon asfaltiranja ostaju radovi kao: montaža zaštitne ograde, obloge kamenom, betonski opločnjaci, hortikultura, vertikalna i horizontalna signalizacija, montaža opreme i sl.

 

Do kraja veljače izvedeni su radovi u vrijednosti od 17.283.507,80 kuna.