Novost Povijest

Stanje radova na dan 30.03.2020.

Na sjeverozapadnom gatu i gatu u jugoistočnoj lučici završeni su svi AB radovi-završena je monolitizacija, a na jugoistočnom lukobranu su postavljeni svi elementi i završena je monolitizacija.

Preostala je samo zadnja monolitizacija koja je predviđena nakon postave kamenih poklopnica.

Obalni zid je završen te je ostao samo spoj na elemente propusta cca 20m.

Također je završen parapetni zid, ostaje samo spoj s konstrukcijom propusta cca 7m.

Trenutno se radi na iskopu za izradu propusta za cirkulaciju mora i prema našem planu iskop bi trebao biti gotov do kraja idućeg tjedna.

Počeli su radovi na izradi kamenih konstrukcija-pera, dva bliža obali dužine svaki 14 m koja služe za smanjivanje dužobalnog transporta pijeska.

U pogonu za proizvodnju predgotovljenih elemenata proizvedeni su svi elementi za izradu propusta i elementi su spremni za transport i ugradnju.

Paralelno s svim ovim radovima izvode se i svi potrebni zemljani radovi, iskopi, nasipanja, planiranja i sl.